•  

Algemeen

Er staat geen leeftijd op een orthodontische behandeling. Wel moet de mondgezondheid in orde zijn vooraleer een behandeling kan opgestart worden.

De opstart van een orthodontische behandeling is onder andere afhankelijk van de wisseling van de tanden, de groei van de kaken en de aanwezige problematiek. Kortom, per patiënt moet gekeken worden wanneer de behandeling best opgestart wordt.

In functie van de terugbetaling voorzien door het RIZIV, start een vroege orthodontische behandeling best vóór 8,5 jaar. Voor de 'klassieke' orthodontische behandeling moeten de nodige documenten bij het ziekenfonds toekomen vóór de leeftijd van 15 jaar.

Soms is het wenselijk om orthodontische problemen op jonge leeftijd te corrigeren om grotere problemen op latere leeftijd te vermijden. Uw tandarts zal u verwijzen indien dit nodig zou zijn.

Tanden blijven zich levenslang verplaatsen in meer of mindere mate. Om het eindresultaat van een orthodontische behandeling zo lang mogelijk te behouden zal de orthodontist retentie-apparatuur voorzien. Dit kan een gekleefd draadje zijn aan de achterzijde van uw tanden, een uitneembare nachtbeugel of een combinatie van beiden. Uw orthodontist informeert u over de gepaste oplossing voor uw tanden.

Een regelmatige controle bij uw tandarts is heel belangrijk tijdens een orthodontische behandeling. Wij voeren geen grondige mondonderzoeken uit en behandelen geen gaatjes of andere tandheelkundige problemen.

De orthodontisten werken niet geconventioneerd. Dit wil niet zeggen dat er willekeurige tarieven worden gevraagd. Voorafgaand aan de start van een behandeling ontvangt u steeds een offerte zodat u zekerheid heeft over de gevraagde erelonen. Op voorwaarde van het tijdig indienen van de nodige documenten bij het ziekenfonds (vóór 15 jaar) kan u genieten van een gedeeltelijke terugbetaling van de behandeling.

Bij een onderbreking van de behandeling zonder toestemming van de orthodontist gedurende 6 maanden of meer, vervalt de terugbetaling door het ziekenfonds.

De gemiddelde tijdsduur van een orthodontische behandeling is 2 tot 2,5 jaar indien u de controles correct nakomt. Iedere behandeling is uiteraard individueel verschillend. Wij zullen het niet nalaten u hierover te informeren in een persoonlijk gesprek.

Er zijn verschillende aanvullende tandverzekeringen die afgesloten kunnen worden. De voorwaarden hiervan bespreekt u best met uw ziekenfonds of verzekeringsmakelaar.

Om van terugbetaling te kunnen genieten dient u het bewijsstuk dat u meegegeven wordt bij iedere betaling in te dienen bij uw ziekenfonds en/of verzekering.

Wat als...

Indien u binnen de 2 weken een afspraak gepland heeft en u heeft hier geen hinder van, moet u geen contact met ons opnemen. Indien u pas later een afspraak heeft, mag u ons telefonisch contacteren voor advies of het maken van een afspraak.

U kan het prikkende eindje bedekken met was, waardoor uw wang beschermd wordt. Indien dit niet voldoende helpt, contacteert u ons best telefonisch voor het inplannen van een urgentie-afspraak. Urgentieafspraken worden tijdens de school- of kantooruren ingepland.

Indien u voelt dat uw retentiedraad aan de achterzijde gelost is, kunnen uw tanden van positie veranderen. U neemt best zo snel mogelijk contact op met de praktijk om een urgentie-afspraak in te plannen. Ook als uw tand van positie verandert, zonder dat hij los lijkt te zitten, laat u het best even controleren.

Urgentie-afspraken worden tijdens de school- of kantooruren ingepland.

Indien u problemen ervaart met het dragen van elastieken kan u ons best even telefonisch contacteren, zodat we u kunnen informeren. Wanneer u onvoldoende rekkers heeft, kan u ze in de praktijk komen halen of sturen we ze met de post naar u toe. Het is belangrijk dat de rekkers goed gedragen worden zoals de orthodontist het u voorschrijft.

Neem zo spoedig mogelijk contact op met uw orthodontist tijdens de belmomenten op 015/41.17.10.

Na het plaatsen van een uitneembare of vaste beugel is het normaal dat u één of meerdere dagen ongemak kan ervaren ter hoogte van uw tanden en wangen. Uw mond moet wennen aan de beugel.

Indien u sterke pijn zou ervaren, kan u een pijnstiller innemen (bij voorkeur op basis van paracetamol).

Indien u bij een uitneembare beugel druk ervaart ter hoogte van het tandvlees, neemt u best telefonisch contact op met de praktijk.

Bel ons tijdens de belmomenten op 015/41.17.10 voor het inplannen van een nieuwe afspraak. Gemiste afspraken worden steeds ingehaald tijdens de schooluren.

Om de terugbetaalbaarheid vanuit het ziekenfonds te behouden mag er nooit meer dan 6 maanden tijd zitten tussen 2 orthodontische controles, tenzij het anders met de orthodontist werd besproken.

Tijdens het weekend en op feestdagen is er per provincie een orthodontist telefonisch bereikbaar tussen 10u en 12u voor urgente orthodontische problemen.

070 22 20 88

Wachtdienst orthodontie

Tijdens het weekend en op feestdagen is er per provincie een orthodontist van wacht voor urgente problemen. Deze persoon is telefonisch bereikbaar in het weekend en op feestdagen tussen 10u en 12u voor urgente orthodontische problemen.

070 22 20 88