•  

Vaak wordt u door uw algemeen tandarts naar ons verwezen maar u mag ook op eigen initiatief bij ons op advies komen. Zowel kinderen als volwassenen zijn welkom.

We luisteren naar uw wensen en onderzoeken uw mond. Vanuit onze bevindingen kunnen we meestal het volgende concluderen:

 1. Een orthodontische behandeling is niet nodig of wenselijk.
 2. Een orthodontische behandeling is nog niet nodig. We volgen u graag verder op om op een later tijdstip met een behandeling te starten.
 3. Uw algemene mondgezondheid is onvoldoende. Een orthodontische behandeling is mogelijk na verzorging van uw gebit. Wij verwijzen u naar de algemeen tandarts of andere collega's.
 4. Een orthodontische behandeling kan opgestart worden.
  Om een gedetailleerd behandelplan te kunnen opmaken, is een grondig orthodontisch onderzoek noodzakelijk. Hiervoor verzamelen we volgende gegevens:
  • Afdrukken van boven- en ondertandboog
  • Kleurenfoto's van tanden en gezicht, zoals bij een fotograaf
  • Indien nodig radiografieën om de tanden met hun omliggende structuren goed in beeld te brengen.

We nemen de tijd om in een persoonlijk gesprek uw orthodontische behandelmogelijkheden samen te bekijken. De gebruikte techniek, soort(en) beugel(s) en duurtijd van de behandeling worden toegelicht. We zullen het ook niet nalaten om u grondig te informeren over de kostprijs en de eventuele terugbetaling door ziekenfonds of verzekering.

Om van terugbetaling te kunnen genieten, moet een specifiek document vóór de 15e verjaardag door u aan het ziekenfonds worden bezorgd. Wij stellen dit document voor u op en geven dit mee op deze afspraak.

Na dit gesprek bent u vrij om te beslissen om te starten met de orthodontische behandeling. Uw algemeen tandarts wordt na dit gesprek ook geïnformeerd, ook met hem of haar kan u overleggen.

Er zijn verschillende leeftijden waarop een behandeling kan starten:

 1. Vroegtijdige orthodontische behandeling:
  Tijdens deze behandeling worden bepaalde afwijkingen in het wisselgebit gecorrigeerd, vaak op aanraden van de algemeen tandarts. Deze behandelingen starten in functie van de voorziene terugbetaling best vóór de leeftijd van 8,5 jaar.
 2. Orthodontische behandeling bij jongeren:
  Vaak op verwijzing van de algemeen tandarts. Terugbetaling voor deze behandeling moet geregeld worden vóór de 15de verjaardag.
 3. Orthodontie bij volwassenen:
  Op eigen initiatief of op verwijzing door uw algemeen tandarts, parodontoloog of kaakchirurg. Er is geen terugbetaling voorzien voor volwassenen door de mutualiteit (eventueel wel via een aanvullende tandverzekering).

Tijdens een actieve orthodontische behandeling is een regelmatige opvolging van uw tanden belangrijk. In overleg met uw orthodontist wordt de frequentie van uw afspraken bepaald. Meestal zien we elkaar om de 4 à 7 weken. Probeer deze correct op te volgen, zodat we uw tanden op een efficiënte manier kunnen verplaatsen.

Het plaatsen en verwijderen van de orthodontische apparatuur wordt steeds ingepland tijdens de school- of kantooruren. De maandelijkse controles worden afwisselend binnen en buiten de school- of kantooruren ingepland. Een geldig afwezigheidsattest wordt u steeds meegegeven.

Mijn beugel is weg… joepie! Maar blijven mijn tanden nu recht staan?

Tanden blijven levenslang bewegen. Daarom is het belangrijk om de tanden goed onder controle te houden.

Er wordt op het einde van de behandeling in overleg beslist op welke manier dit mogelijk is. Vaak opteren we voor het kleven van een permanent retentiedraadje aan de binnenzijde van de onderste (en indien mogelijk bovenste) voorste tanden, en/of het plaatsen van een nachtbeugel.

Op regelmatige basis volgen we de tandenstand op. Het is belangrijk dat deze laatste fase van de behandeling goed gevolgd wordt, anders is de kans groot dat de tanden verschuiven.